เรื่องต้องรู้ก่อนมีเว็บไซต์

1. ทบทวนเป้าหมายของธุรกิจ (Business Objectives) ทบทวนว่าเป้าหมายของธุรกิจคืออะไร คุณอาจเริ่มต้นด้วยคําถามง่ายๆ เช่น

  • ธุรกิจของคุณคืออะไร (What is your business?)
  • ธุรกิจของคุณทําอะไร/ขายอะไร (What does your business do or sell?)
  • จุดประสงค์ในการทําธุรกิจของคุณทั้งในระยะยาวและระยะสั้นคืออะไร

2. ทบทวนกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า (Persona)

ธุรกิจของคุณจะช่วยแก้ปัญหาให้ใครใครคือลูกค้าของคุณบ้างต้องระบุให้ชัดทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของคุณอาจไม่ใช่แค่ “ลูกค้า”…กลุ่มเป้าหมายจริงๆคือกลุ่มคนที่อยู่ ในจุดประสงค์ธุรกิจของคุณ (เช่น Stakeholder หรือว่าที่ทีมงานคนใหม่ของคุณ) สิ่งที่คุณควรทําเพื่อรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณก็คือ “การสร้าง Persona

3. เขียนโจทย์การสร้างเว็บไซต์ (Business & Website Objective Alignment)

เมื่อทราบว่า วัตถุประสงค์ของธุรกิจคืออะไร และกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคือใคร ได้อย่างชัดเจนแล้วคุณก็จะสามารถแปลงออกมาเป็นโจทย์ในการสร้างเว็บไซต์ได้ไม่ยาก

ให้คุณลองลิสต์วัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณออกมา แล้วลองพยายามแปลง เป็นจุดประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์ ดูว่าวัตถุประสงค์ของทั้งสองด้านสอดคล้อง (Align) กันหรือไม่

Message us