เรื่องต้องรู้ก่อนมีเว็บไซต์

เมื่อทราบว่า วัตถุประสงค์ของธุรกิจคืออะไร และกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคือใคร ได้อย่างชัดเจนแล้วคุณก็จะสามารถแปลงออกมาเป็นโจทย์ในการสร้างเว็บไซต์ได้ไม่ยาก

admin

February 22, 2021
1 2
Message us