Marketing Tag Integration คืออะไร

Marketing Tag Integration คือ การติดตั้ง “Tag” (หรืออาจเรียกว่า Pixel ซึ่ง เป็นโค้ด) ไว้ในเว็บไซต์เพื่อติดตามกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์ เช่น พฤติกรรมการ ใช้งานบนเว็บไซต์ หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ โดย Tag จะทําหน้าที่เป็นเครื่องมือ เชื่อมต่อข้อมูลเหล่านั้นไปสู่เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูล

ในกรณีของ Marketing Tag นั้น ก็จะหมายถึง Tag ที่ติดตั้งเพื่อติดตามผลลัพธ์ ในด้านการตลาดโดยเฉพาะ ซึ่งอาจส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้อ่านข้อมูลหรือ Ad Server เพื่อสนับสนุนการทําการตลาดออนไลน์

ความสําคัญของ Marketing Tag ต่อการทําการตลาด บนเว็บไซต์

Marketing Tag ช่วยให้เราสามารถติดตามข้อมูลและพฤติกรรมของผู้ใช้งานบน เว็บไซต์ได้ เพื่อที่เราจะได้นํามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสร้างผลลัพธ์ทาง การตลาดได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้การทําการตลาดอย่างการลงโฆษณา ออนไลน์ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

ตัวอย่างสิ่งที่ Marketing Tag จะเข้ามาช่วยงาน การตลาดออนไลน์

– ติดตามข้อมูลและพฤติกรรมผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ เช่น จํานวนผู้เยี่ยมชม ยอด คลิก ยอดดาวน์โหลด Session การอยู่บนเว็บไซต์ ฯลฯ

– วัดผลลัพธ์หรือ Conversion ของการลงโฆษณาออนไลน์ เช่น Google Ads และ Facebook Ads

– สามารถใช้ทํา Remarketing หรือยิงโฆษณาไปหาคนที่เคยเข้าเว็บไซต์มาก่อน (ซึ่งถือเป็นคนที่มีความสนใจในสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์)

ใครที่ต้องการใช้เว็บไซต์เพื่อธุรกิจหรือการตลาดโดยเฉพาะ เรื่อง Marketing Tag Integration เป็นอีกเรื่องสําคัญที่ไม่ควรมองข้าม แนะนําให้คุณปรึกษากับทีมที่ พัฒนาเว็บไซต์เพื่อติดตั้ง Tag หลังทําเว็บไซต์เสร็จ

Marketing Tag ที่นิยมติดตั้งกัน

1) Google Analytics Tracking Code

Google Analytics Tracking Code คือ Tag ที่แนะนําให้เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ติดตั้ง เพื่อคอยติดตามดูสถิติและข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ หรือรู้จักผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ของเรามากขึ้น ผ่าน Google Analytics (GA)

เพียง Sign up และลงทะเบียนเว็บไซต์ใน GA เพียงไม่กี่ขั้นตอน และนํา Tracking code มาติดตั้งในเว็บไซต์เท่านั้น (คุณสามารถทําเองได้ง่ายๆ ด้วย Google Tag Manager หรือประสานงานกับทีมพัฒนาเว็บไซต์ให้เขาติดตั้งให้) เราก็สามารถดู Insight ต่างๆ เพื่อนํามาพัฒนาเว็บไซต์ให้สร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้

2) Google Ads Tag

Google Ads Tag นั้นเป็น Tag จาก Google Ads เพื่อสนับสนุนการลงโฆษณาของ Google เช่น การใช้ Tag เพื่อติดตาม Conversion หรือผลลัพธ์จากการลงโฆษณา Google เช่น ยอดกรอกฟอร์ม ยอดสั่งซื้อ ยอดดาวน์โหลด เป็นต้น หรือจะเป็นการ Remarketing ไปหาคนที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมหน้าสินค้า/บริการของเว็บไซต์

3) Facebook Pixel

Facebook Pixel ก็คือ Tag ที่ทํางานร่วมกับ Facebook Ads เหมาะสําหรับธุรกิจ ที่ทําการตลาดบน Facebook และหวังผลลัพธ์ เช่น ปิดดีล สั่งซื้อ หรือ Subscribe อีเมล ฯลฯ บนเว็บไซต์

Facebook Pixel จะทําหน้าที่คล้าย ๆ Google Ads Tag คือ สามารถใช้ดู Insight ของการยิงแอด สามารถทํา “Retargeting” (Facebook ใช้คํานี้) ไปยังคนที่เคย

Message us