SEO 101

SEO หรือ Search Engine Optimization คือ การปรับแต่งเว็บไซต์ให้เป็นมิตรต่อ การทํางานของ Search Engine เช่น Google เพื่อให้เว็บไซต์ถูกค้นหาเจอได้ง่าย และทําอันดับได้ดีบนหน้า SERPs (Search Engine Result Pages)

SEO Ready จึงหมายถึง การทําเว็บไซต์ให้พร้อมสําหรับการถูกค้นหาเจอ

ทําไมถึงต้องทําเว็บไซต์ให้ SEO Ready

แน่นอนว่า เมื่อทําเว็บไซต์ ก็อยากให้มีคนมาเยี่ยมเว็บไซต์เยอะๆ การทําเว็บไซต์ ให้ SEO Ready จะช่วยนําพาผู้คนมาสู่เว็บไซต์ เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้ การทําเว็บ เพราะ SEO Ready ช่วยให้การทําเว็บ “คุ้มค่า”

  • เพิ่ม Traffic เว็บไซต์ เพราะมีโอกาสได้อันดับต้น ในหน้าเสิร์ช (SERPs) เพิ่ม โอกาสที่คนจะเห็นลิงก์และคลิก
  • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ เพราะเว็บไซต์คุณภาพมักได้อันดับดีๆ บน หน้าเสิร์ช
  • ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและการจดจําแบรนด์หรือองค์กร
  • เพิ่มโอกาสสร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้น จากจํานวน Traffic ที่เข้ามามากขึ้น เพิ่ม โอกาสสร้าง Conversion เช่น ยอดกรอกฟอร์ม ยอดปิดดีล ยอดขาย ฯลฯ

จะทําเว็บไซต์ให้ SEO Ready ได้อย่างไร

ความรู้เรื่อง SEO นั้น ถือเป็นความรู้ในขอบเขตของการตลาด ซึ่งผู้พัฒนาเว็บไซต์ อาจไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือความรู้ในด้านนี้ ทําให้หลายๆ เว็บไซต์ที่อาจจะ ออกแบบมาอย่างดี มักพลาด ไม่ให้ความสําคัญ จนสุดท้ายเว็บไซต์ไม่สามารถ สร้างผลลัพธ์ได้อย่างที่ตั้งใจ

การที่คุณมีความรู้ในด้านนี้ จะช่วยอุดช่องโหว่ส่วนนี้ได้ ด้วยการทวงถามหรือทํา เองได้ง่ายๆ …เพราะสุดท้ายแล้วการปรับหรือ Optimize เว็บไซต์ ให้ SEO Ready นั้น เป็นหน้าที่ของทีมดูแลเว็บไซต์หรือเจ้าของเว็บไซต์เอง

เครื่องมือที่ช่วยวัด SEO Ready

– SEOptimer เครื่องมือช่วยตรวจสอบ SEO รอบด้าน วิเคราะห์ข้อมูลภายใน เว็บไซต์ รวมทั้งแนะนําจุดบกพร่องและเทคนิคพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ Optimize ได้ดียิ่งขึ้น เหมาะกับเจ้าของเว็บไซต์ ดีไซน์เนอร์ และดิจิทัลเอเจนซี ที่ต้องการเพิ่ม Performance ของเว็บไซต์

– SEO Analyzer by Neilpatel.com เครื่องมือวิเคราะห์ SEO บนเว็บไซต์ ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์แต่ละจุดที่ต้องปรับปรุงความเร็วในการ โหลดหน้าเว็บ การแนะนําวิธีแก้ไขหรือพัฒนาจุดบกพร่องของเว็บไซต์ และตรวจสอบ Backlink

Message us